WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

Oferta -> Badania i analizy rynku

Pomagamy podjąć decyzję inwestorom przygotowując profesjonalne i niezależne analizy rynku nieruchomości. Prowadzimy stały monitoring transakcji i analizujemy inne wydarzenia mogące mieć wpływ na zachowania uczestników rynku. Badamy trendy rynkowe, analizujemy stopy procentowe, śledzimy stawki czynszu i wskaźniki pustostanów. Nasze raporty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.


Do przykładowych opracowań należą:

  • badania rynku
  • analizy trendów w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości
  • analizy aktywności inwestorów (analizy ilościowe i jakościowe)
Zaufali nam