WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

Oferta -> Doradztwo inwestycyjne

Na dynamicznym i stale rozwijającym się rynku nieruchomości szybkość podejmowania decyzji ma znaczenie decydujące. Decyzja jednak musi być poprzedzona trafną oceną nieruchomości i ryzyka związanego z inwestowaniem na konkretnym rynku. Opracowujemy raporty due dilligens nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych, prawnych, planistycznych, finansowych i środowiskowych. Przeprowadzamy również studia opłacalności inwestycji dotyczące rynku nieruchomości w oparciu miedzy innymi o analizę bieżącej wartości netto (NPV), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), itp.

Zaufali nam