WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

O firmie -> Lista referencyjna

Naszymi klientami byli do tej pory miedzy innymi:

 • MICHELIN Polska S.A.
 • ORLEN Transport S.A.
 • INDYKPOL S.A.
 • WIPASZ Sp. z o. o.
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • AKWAWIT-BRASCO S.A.
 • SPS Handel S.A.
 • Melvit S.A.
 • CARGILL Polska Sp. z o. o.
 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
 • NEONET S.A.
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • DBK Sp. z o. o.
 • RUCH S.A,
 • YETICO S.A.
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • AGROMA Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o. o.
 • Baltona Serwis Sp. z o. o.
 • Condo Hotels Sport Sp. z o. o.
 • OPB Holding
 • EDYTOR Sp. z o. o.
 • FALCO-MOTO Sp. z o. o.
 • Glob Terminal Sp. z o. o.
 • MASFROST Sp. z o. o.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • banki
 • jednostki samorządu terytorialnego

 

Zapraszam do współpracy
Łukasz Żuk

Zaufali nam