WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

Zespół

Łukasz Żuk

Dyrektor kancelarii. Jest rzeczoznawcą majątkowym (uprawnienia nr 2881). Posiada 15-letnie doświadczenie na rynku wycen. Autor publikacji związanych z wyceną i analizą rynku nieruchomości. Zajmuje się wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw oraz oceną projektów inwestycyjnych związanych z nieruchomościami.

więcej
Marcin Walczak

Marcin jest z nami od 1999 r. Jest rzeczoznawcą majątkowym (uprawnienia nr 5152). W kancelarii specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz nietypowych (np. zabytkowych założeń dworsko-parkowych). Jego wiedza jest szczególnie pomocna podczas opracowywania wycen związanych z opłatami planistycznymi i adiacenckimi. 

więcej
Arek Brzeziński

Arek jest z nami od 1999 r. W kancelarii specjalizuje się w wycenie nieruchomości niezurbanizowanych (rolnych i leśnych) oraz w wycenach związanych z realizacją inwestycji liniowych (nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne i linie kolejowe).   

więcej
Beata Walczak

Beata jest z nami od 2005 r. W kancelarii specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Zajmuje się ponadto sporządzaniem analiz różnych segmentów rynku nieruchomości. 

więcej
Anna Rocławska

Ania jest z nami od 2009 r. W kancelarii odpowiedzialna jest za administrowanie biurem oraz kontakty z klientami. Doświadczenie z zakresu administrowania zdobyła podczas pracy dla Flame Employment Itd. w Wielkiej Brytanii. 

więcej
Katarzyna Skwarska

Kasia jest z nami od 2011 r. Przygotowuje analizy rynkowe dotyczące wszystkich rodzajów nieruchomości. Zarządza w firmie bazami danych, dba między innymi o ich stałe aktualizowanie.

więcej
Zaufali nam