WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

Zespół

Beata Walczak
Beata Walczak

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Gospodarka Nieruchomościami i Doradztwo Majątkowe (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Beata jest z nami od 2005 r. W kancelarii specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Zajmuje się ponadto sporządzaniem analiz różnych segmentów rynku nieruchomości.

 

Beata jest ponadto absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Metod kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zaufali nam