WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

Zespół

Marcin Walczak
Marcin Walczak

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Gospodarka Przestrzenna i Szacowanie Nieruchomości (studia inżynierskie i magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych - rozprawa doktorska na temat Badanie zmian struktury przestrzennej terenu wywołanych procesami urbanizacyjnymi na przykładzie okolic miasta Olsztyna. Jest rzeczoznawcą majątkowym (uprawnienia nr 5152).   

 

Marcin jest z nami od 1999 r. W kancelarii specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz nietypowych (np. zabytkowych założeń dworsko-parkowych). Jego wiedza jest szczególnie pomocna podczas opracowywania wycen związanych z opłatami planistycznymi i adiacenckimi.

 

Marcin był uczestnikiem szeregu szkoleń organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, między innymi:

  • Wycena mienia zabużańskiego - styczeń 2008
  • Opłata planistyczna i opłaty adiacenckie od nieruchomości - kwiecień 2008
  • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny w praktyce Rzeczoznawcy Majątkowego - maj 2008
  • Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego - marzec, kwiecień 2009
  • Uwarunkowania prawne i skutki odszkodowawcze budowy urządzeń infrastruktury technicznej - listopad 2009
  • Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne i pod drogi wewnętrzne - grudzień 2009

Zaufali nam