WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

Zespół

Łukasz Żuk
Łukasz Żuk

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Gospodarka Przestrzenna i Szacowanie Nieruchomości (studia inżynierskie i magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych - rozprawa doktorska na temat Wpływ przekształceń strukturalnych w rolnictwie na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej oraz na wartość nieruchomości rolnych.

 

Łukasz ukończył cykl kursów specjalistycznych CCIM Institute z Chicago (CI-101 - CI-104) organizowanych w Polsce przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

 

Jest absolwentem specjalistycznego kursu Wycena dla celów kredytu hipotecznego udzielanego przez banki uniwersalne i hipoteczne organizowanego przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

 

Łukasz był ponadto uczestnikiem szeregu szkoleń organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polską Federację Rynku Nieruchomości, między innymi:

  • Metoda zysków - grudzień 2011
  • Wycena przedsiębiorstw - październik 2010
  • Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne i pod drogi wewnętrzne - grudzień 2009
  • Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analizy opłacalności inwestycji - listopad 2009
  • Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego - kwiecień 2009
  • Wycena mienia zabużańskiego - styczeń 2008
  • Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych - maj 2005
  • Wycena ograniczonych praw rzeczowych - maj 2005
  • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - czerwiec 2001
  • Wycena nieruchomości rolnych w świetle przepisów prawa i standardów zawodowych - marzec 2000

Zaufali nam